RECOWARE Kft. http://www.recoware.hu

 

 

vissza

Oldaltérkép

 

RECOWARE
Számítástechnikai Kutató-fejlesztő Kft.

 

 

 

 

Szabványosítás

A személyazonosítás globalizációja noha évtizedekkel korábban kezdődött, - az országok a papír alapú okmányok hitelesítési pontjairól folyamatosan tájékoztatták egymást, - de az elektronikus okmányok elterjedésének, és azokban a biometrikus adaatok alkalmazásának egyértelműen gátja volt az egységesítés hiánya. Az ezredfordulóra megérett a helyzet és kikövetelte, hogy a személyazonosító rendszereket alkalmazók nemzetközi előírásokat és ajánlásokat készítsenek a rendszerekre vonatkozóan, és azt a gyártókkal nemzetközileg is el tudják fogadtatni.

Az egységesítés a következő területeket öleli fel

A szabványokat és ajánlásokat hivatalos és félhivatalos informális szervezetek dolgozzák ki, és gyakran eltérnek egymástól. A szervezetekről néhányat felsorolunk. Érdemes megjegyezni, hogy a szabványosítás "éllovasa" az amerikai kormány, és a nemzetközi szabványügyi szervezetek mintegy követik őt. (Az USA-ban egyébként is hagyománya van a szabványosításnak, komoly szabványosítási infrastruktúrával rendelkezik mind a civil, mind a kormányzati szférában, melyek jól együttműködnek. 2001 után összpontosítottak a személyazonosításra, így a nemzetközi szervezetek szinte készen kapták a különféle anyagokat.)

 

Felsorolunk néhány szervezetet, melyek nevével találkozhatunk a biometriára vonatkozó szabványokban:

ISO (International Standard Organization)

INCITS (InterNational Comittee for Information Technology Standards)

ANSI (American Satndard Institute)

X9 comittee (one of several subcomittees of United States Technical Advisory Group)

NIST (National Institute of Standards and Technology), melyet 1901-ben alapítottak a Kereskedelmi Minisztérium fennhatósága alatt, jelenleg 2.900 főt alkalmaz, laboratóriumok sokaságát működteti)

IEC (International Electrotechnical Comission)


JTC1 (Joint Technical Comittee established by ISO and IEC az információtechnológiai szabványok kidolgozására)

ISO/IEC JTC1 Subcomittee 17 (JTC1/SC17 (területe: az azonosító okmányok, pl. útlevél, jogosítvány, smart kártyák)

ISO/IEC JTC1 Subcomittee 27 (területe: információ biztonság, biometriai rendszerek információ biztonsági szabványai)

ISO/IEC JTC1 Subcomittee 37 (területe: általában a biometriai technológiák szabványosítása a biometriai rendszerek és alkalmazások együttműködése és adatcseréje érdekében, pl. file formátumok, alkalmazói program interfészek, biometriai template-ek, template védelem, stb.)

NSTC (National Science and Technology Council)

NSTC subcomittee on Biometrics


INCITS (International Comittee for Information Technology Standards, szponzorálja az Information Technology Industry Council, ITI, aki szabványt akar alkotni, ehhez a fórumhoz fordulhat. Az ANSI szabályozása szerint működik.)

INCITS M1 (Technical Subcomittee on Biometrics of INCITS)

Biometric Consortium

FBI (Federal Bureau of Investigation)

DoD (Department of Defense)

ICAO (International Civil Aviation Organization, az utiokmányokhoz szabványok, CBEFF-re épülve pl. e-passport:LDS lesz majd ISO/IEC szabvány)

Néhány "alap szabvány":

CBEFF (Common Biometric Exchange File Format, a biometriai alkalmazások adatai és fájl formátuma az adatcseréhez és együttműködéshez: alapmű, mely az általános alapadatokat tartalmazza)

API BioAPI Consortium (API biometriára)

EBTS (Electronic Biometric Data Transmission Specification)

EFTS (Electronic Fingerprint Transmission Specification, FBI)

A sok publikus honlap közül egy:

US kormány hivatalos, központi információforrása (biometrics.gov) a biometriáról, és két alforrása: biometricscatalog.org és biometrics.org

 

Egy-két mérföldkő

1858 First systematic capture of hand images for identification purposes is recorded

1870 Bertillon develops anthropometrics to identify individuals

1892 Galton develops a classification system for fingerprints

1896 Henry develops a fingerprint classification system

1936 Concept of using the iris pattern for identification is proposed

1960s Face recognition becomes semi-automated

1960 First model of acoustic speech production is created

1965 Automated signature recognition research begins

1969 FBI pushes to make fingerprint recognition an automated process

1974 First commercial hand geometry systems become available

1986 Exchange of fingerprint minutiae data standard is published

1988 First semi-automated facial recognition system is deployed

1992 Biometric Consortium is established within US Government

1997 First commercial, generic biometric interoperability standard is published

1999 FBI's IAFIS major components become operational

2002 M1 Technical Committee on Biometrics is formed

2003 Formal US Government coordination of biometric activities begins

2004 US-VISIT program becomes operational

2004 DOD implements ABIS

2005 US patent on iris recognition concept expire