RECOWARE Kft. http://www.recoware.hu
Oldaltérkép

 

 

vissza

RECOderm ujj és tenyérnyomat azonosítás

Referenciák

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-főkapitányság, Miskolc

Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság, Szolnok

Győr-Moson Sopron megyei Rendőr-főkapitányság, Győr

Bűnügyi Szakértői és Kutató Intézet, Budapest

National Training Center, Durham, Great Britain

Thai Királyi Rendőrség, Bangkok, Thailand

Lockheed Martin Co.

Recoderm - a bűnözők ostora
Magyar rendszer ujj- és tenyérlenyomatok azonosítására

Rob Luké(Budapest Sun) a NÉPSZAVÁNAK
Bűnüldözővé nyergelt át magyar számítógépes szakemberek egy csoportja: olyan rendszerrel álltak elő, amely a gonosztevők elleni küzdelem élvonalába emeli Magyarországot. A Recoderm csúcstechnológiai ujj- és tenyérlenyomat azonosítási rendszer hamarosan a bűnözők ostora lesz. A Központi Fizikai Kutató Inté­zet keretében alakult Recoware Kft. a minap írt alá megállapodást az Országos Rendőr-főkapitánysággal a vidéken már sikeresnek bizonyult rendszer alkalmazásáról.
..A Recoderm útján a hely­színelő rendőrtisztek bármi­lyen lenyomatot közvetlenül eljuttathatnak az adatbázisra azonosítás céljából. Ez meg­könnyíti és meggyorsítja a bű­nözők elfogását" - mondja Molnár András, a Recoware kereskedelmi igazgatója.
Még 1991-ben történt, hogy amikor a KFKI tudományos munkatársainak egy csoportja magas hatékonyságú pár­huzamos adatfeldolgozási rendszere gyakorlati alkal­mazási lehetőségét kereste, az ORFK éppen tendert írt ki ujjlenyomat-azonosító rend­szerre. A tudósok 1992 de­cemberére a kívánalmaknak megfelelően módosították rendszerüket, de a tendert lekésték. A Recoderm azon­ban olyan nagy benyomást tett. hogy kétéves próbaidőre alkalmazták a Szolnok megyei rendőrségen. Az itteni eredmények alapján adott zöld utat az ORFK a Recoderm országos bevezetésére.
A rendszer roppant egy­szerű: a bűntény helyszínén talált lenyomatokat összevetik az adatbázisban nyilvántartott bűnözőkével, s a Recoderm összeállítja a lehetséges gyanúsítottak listáját. A rendőrségi szakértő az ujj­lenyomatképek tanulmányo­zása után kiválasztja a tettest. Előfordul, hogy a számítógép csak egyetlen gyanúsítottat „nevez meg".
A Recoderm egyik ugyan­csak vonzó tulajdonsága a pontosság. Molnár András büszkén mondja, hogy a rendszer az esetek 95 száza­lékában első nekifutásra megtalálja az elkövetőt. To­vábbi erőssége, hogy hordoz­ható: a Recodermet furgonban a helyszínre lehet szállítani, ahol a többi csúcstech­nológiával együtt segíti a rendőrséget a bizonyítékok vizsgálatában. A kocsiban megjelenő képek rádión to­vábbíthatók az adatbázisba, ahonnan húsz percen belül visszasugározzák a furgonba a gyanúsítottak névsorát.
A legfontosabb azonban, amivel a Recoderm dicse­kedhet az, hogy tenyérlenyo­matokról is hajszálpontosan felismeri a bűnözőket. Jólle­het, a rendőri erők világszerte katalogizálják a tetthelyeken begyűjtött tenyérlenyo­matokat, ezeket hírhedten nehéz azonosítani. S az összes bűneset egyharmadánál csupán részleges te­nyérlenyomat marad a hely­színen. A Recoderm viszont a kéz bármely részének leg­apróbb lenyomata alapján is felismeri a gyanúsítottat.
„Úgy tudjuk, hogy erre a vi­lág egyetlen lenyomatazono­sító rendszere sem képes" -jegyzi meg a Recoware ke reskedelmi igazgatója
Szolnok megyében a betö rések, rablások, gépkocsilo pások 35 százalékában volt rendkívül hatásos a rendszer. ,Még egy kis finomítás és a Recoderm briliáns lesz, minden rendőri hatóságnak szüksége lesz rá" - állítja Tóth Pál. a megyei rendőrség krimináltechnológiai részlegének vezetője.
Molnár András elmondta, hogy külföldi bűnüldöző szer­vek, különösen közel-keleti országok, így az Egyesült Arab Emirátus, Dubai és Kuwait rendőri erői, de nyugat- és kö­zép-európai hatóságok is ér­deklődést mutattak a rendszer iránt. Ám az exportpiacra betörni éppoly nehéz lesz, mint megtörni azokat a bűn­szövetkezeteket, amelyeket a Recoderm segít azonosítani. A magyaroknak francia, ame­rikai és japán gyártók sokkal nagyobb rendszereinek versenyével kell számolniuk.
..Úttörőknek tekintjük ma­gunkat a területen, de sajnos nagyon kis úttörők vagyunk egy igen nagy területen" - mondta Molnár András.
Call f or your f ree copy today! 268-1101/1102/1104 FAX 268-1103

RECOWARE
Számítástechnikai Kutató-fejlesztő Kft.

 

A RECOderm Számítógépes Dermatoglífiai Azonosító Rendszer kifejlesztése 1990-ben kezdődött a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Központi Fizikai Kutató Intézetében (KFKI). Az Intézet Közép-Európa legnagyobb kutató intézete volt széleskörű tevékenységgel, mely átölelte a részecske- és magfizikai kutatásoktól az atomenergia- és űrkutatáson keresztül a számítástechnikai kutatás-fejlesztést is. Az ezeken a területeken elért eredményekre támaszkodott az 1990-ben megkezdett RECOderm fejlesztési program. A RECOderm nagymértékben a nagyenergiájú részecskefizika, valamint a nagyteljesítményű parallel computer architektúrák kutatási eredményeit használta fel.A nagyenergiájú részecskefizikai kutatások buborékkamra felvételeinek kiértékeléséhez kidolgozott alakfelismerő algoritmus volt az alapja a RECOderm rendszer egyedülálló minucia (daktiloszkópiai sajátossági pont) kereső alrendszerének.

A számítástechnikai eredmények közül három programot lehet kiemelni, mely meghatározó volt a RECOderm kifejlesztésben.
Az egyik a VEGA program volt, a Halley üstökös megfigyelésére. A VEGA űrszonda az Intézet által kidolgozott és megvalósított rendszerrel követte mindvégig sikeresen a Halley üstököst.
A másik a Pakson létesített atomreaktori biztonsági és felügyelő rendszer, valamint a Közép- és Kelet-Európában ma is egyedülálló reaktorszimulációs és oktató-gyakorló rendszer.
A harmadik TPA XP-1 többprocesszoros miniszuper számítógép kifejlesztése

A RECOderm rendszert 1992-től alkalmazta a Magyar Rendőrség, amely egyéves gyakorlati tapasztalat alapján annak országos bevezetéséről döntött. A rendszer működése során igazolta az elvárásokat.

Mindezen kiemelkedő kutatás-fejlesztési eredmények, valamint a legkorszerűbb számítástechnikai eszközök felhasználásával jött létre a RECOderm Számítógépes Dermatoglífiai Azonosító Rendszer. Ez a hagyományos értelemben vett AFIS (Automatic Fingerprint Identification System) rendszereken túlmutatott, mert az ujjnyomokon kívül tenyérnyomok azonosítására is képes. A rendszer kifejlesztésében szorosan együttműködött a RECOWARE a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitánysággal, figyelembe véve a rendőri szervezeti felépítés követelményeit, a bűnügyi munka sokrétű igényeit. Olyan rendszert sikerült kialakítani, melynek felhasználói felületét több éves rendőrségi gyakorlati tapasztalat formálta ki.

A RECOderm a világon ez az első és egyetlen rendszer volt 2000-ig, mely a rendőrségi gyakorlatban tenyérnyom alapján tettest fogott.
Olcsó, távoli nyombeviteli állomásaival, illetve a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kommunikációs infrastruktúra felhasználásával lehetővé tette, hogy az ország egyik kisvárosából a nyomrögzítést követő 15 percen belül a helyszínelő csoportnak azonosítsa az elkövetőt.

A RECOderm rendszer kifejlesztését az MTA KFKI egyik kutató intézete, a Mérés és Számítástechnikai Kutató Intézet (MSZKI) kezdte el. A fejlesztés során a fejlesztési tevékenységet az MTA KFKI a KFKI szervezeti és gazdálkodási átszervezése után a RECOWARE Kft-ben összpontosította. (A Kft. dolgozói a korábban említett számítástechnikai programokban játszottak szerepet.) A Kft. 1992-ben az OMFB fejlesztési támogatását felhasználva fejlesztette ki a világon elsőként a tenyérnyomat azonosítási eljárást.

A következő évben a magyar rendőrség több teszt után (az egyikat a New Scotland Yard végezte Londonban) a RECOderm országos bevezetéséről döntött: 1994 során a szolnokin kívül további 3 regionális rendszert alkalmazott a felderítési munkában.

Egy amerikai tenyérnyom specialista, Ron Smith kedvező benchmark tesztelése után a Lockheed Martin Co. 1997-ben megvásárolta a RECOderm rendszerben megtestesülő ujj- és tenyérnyomat azonosító technológiát, a szabadalmával együtt.

 

 

 

 

RECOderm, a világ első tenyérnyomat azonosító rendszere, 1994

RECOderm, 1994 (részlet egy 1994-es RECOderm ismertetőből)

“A RECOderm rendszer több olyan tulajdonsággal rendelkezik, melyek az AFIS (Automatic Fingerprint Identification System) technikában különlegesek, és a mindennapi gyakorlati munkában, annak hatékonyságában jelentős előnyöket adnak. Jelenleg 10 országra bejelentett - ma még oltalmi eljárás alatt levő - szabadalmat tartalmaz. 

A RECOderm rendszer automatikusan osztályozza fajta szerint az ujjnyomatokat. A RECOderm rendszer a tenyérnyomok azonosítását is el tudja végezni. Tekintettel arra, hogy a napi gyakorlatban az ismeretlen helyszíni nyomok kb. egyharmada tenyértől származik, ez a rendszer felderítési hatékonyságát másfélszeresére növelheti.

Kiemelkedő minőségû a RECOderm minucia kereső (fodorszálszerkezet felismerő) algoritmusa, annak hatékonysága. Ez teszi lehetővé, hogy a napi munkában a nyomatlap bevitel akár szakértői közremûködés nélkül történjen. A szakértőnek így csak a szakértői munkával kell foglalkoznia. Ezáltal a rendszer üzemeltetése kisebb szakértő létszámmal megvalósítható.

A RECOderm rendszer képes arra, hogy az ismeretlen helyszíni nyomokat közvetlenül a fóliákról olvassa be, ezáltal a szakértő leterheltsége tovább enyhül. Nincs szükség a feldolgozás előtti fotoeljárásokra, valamint a szakértői feldolgozás során grafikus editálásra..

A RECOderm olyan alacsony áron biztosít univerzális szakértői munkaállomásokat, hogy így akár minden szakértő asztalára kerülhet belőlük egy.

A RECOderm rendszer kizárólag a nemzetközi szabványoknak megfelelő "open system" eszközöket alkalmaz. Nem használ saját fejlesztésû hardware-t, emiatt figyelembe tudja venni a leendő vevő eszköz preferenciáit, valamint mindig az adott év legkorszerûbb, legújabb hardware termékeire épülő rendszert kínál. Ez biztosítja továbbá a helyszíni könnyû bővíthetőséget, nem okozva fennakadást a napi munkában. Mivel a számítástechnikai eszközök egyre jobb és jobb ár/teljesítmény viszonnyal rendelkeznek, valamint a rendszer bővítése igen könnyû, a felhasználónak nem kell törekednie a felesleges tartalékok felhalmozására, így a rendszer bevezető ára alacsony lehet.

A RECOderm rendszer elforgatás-invariáns azonosítást tesz lehetővé. Ez azt jelenti, hogy nincs szükség a nyomok mag-tengely szerinti irányba állítására. Annnak ismerete/nem ismerete semmiféle előnnyel/hátránnyal nem jár.

A RECOderm rendszer az azonosításhoz nem használ kitüntetett pontokat (mag, delta). Ezáltal tetszőlegesen kis ujj- és tenyérnyom töredékek azonosítását is el tudja végezni.

Alkalmazkodik a nemzetközi AFIS ajánlásokhoz, melyek képi szintû kompatibilitást és elektronikus adatcserét biztosítanak.

A RECOderm rendszer olcsó, közvetlen, festékezési eljárás nélküli ujjnyomolvasó eszközeivel lehetővé teszi, hogy határállomásokon, vagy akár rendőrautókba szerelve megállapítható legyen: az illető személy szerepel-e a nyilvántartásban. Ez az idegenrendészeti alkalmazásban jelent nagy előnyt.

A RECOderm rendszer egyszerű kialakítású Távoli Nyom- és Nyomatbeviteli Állomásaival nagy területi lefedettséget biztosít. A nyomok elektronikusan kerülnek továbbításra, nem a hagyományos módon (futár, posta). Ezáltal a nyomrögzítéstől a nyomazonosításig szokásosan eltelt egy-két napot egy órára rövidíti le. Ennek a bûnügyi munkában kiemelkedő jelentősége van."

részlet egy 1994-es RECOderm ismertetőből

 

 

 

 

 

"RECOderm technology"
(Fingerprint Whorld, 1996)