RECOWARE Kft. http://www.recoware.hu

 

 

vissza

Oldaltérkép

 

Különböző gyártók renszerének összehasonlítása (impostor/genuine FAR, FRR, ROC görbéi és score histogramjai)

Optikai, kapacitív és termikus olvasók impostor/genuine score hisztogramjainak összehasonlítása

Optikai, kapacitív és termikus olvasók FAR/FRR görbéi

Optikai, kapacitív és termikus olvasók ROC görbéi

A
B
C
D
Optikai olvasóval éri el a legjobb eredményt, a többivel alaposan hátracsúszik

1. középmezőny

2. mezőny végefelé
3. középmezőny vége
Az algoritmus az optikai olvasóval a legjobb, a többivel még marad az élmezőnyben, de mindenképpen romlik

1. élmezőny

2. élmezőny vége
3. élmezőny
Az olvasó típusára (adatbázis) nem nagyon érzékeny, az algoritmus alapvetően gyenge

1. a mezőny legvége
2. középmezőny vége
3. mezőny végefelé
Optikai olvasóval a mezőny legjobbja, a többivel az élmezőny végére, a középmezőny elejére csúszik

1. élmezőny

2. középmezőny eleje
3. élmezőny vége
Adatbázisok
1. optikai olvasó
2. kapacitív
3. termo

(A méréseket a Biometric System Laboratoy, University of Bologna végezte 2006-ban)
FMR: False Match Rate=FAR:False Acceptance Rate,
FNMR:False Nonmatch Rate=FRR: False Rejection Rate

A ROC görbén leolvasható, hogy adott FMR értékhez milyen FNMR érték tartozik.
(Az ERR az az érték, amikor mind a kettő egyforma.) Ettől el lehet hangolni egy rendszert, hogy az egyik érték javuljon, és a másik értékre gyakorolt hatást (romlást) mutatja a ROC görbe.
Adott esetben arra voltunk kiváncsiak, hogy pl. 1%-os FMR esetén mennyi lesz az FNMR. Ezeket láthatjuk kékkel jelölve.
FMR100 az FMR 1%-os értéke
FMR1000 az FMR 0.1%-os értéke

4 gyártó azonosító algoritmusának teszteredményeit mutatja ez a lap. (A képvétel azonos ujjnyomolvasóval történt, az azonosítási háttér is ugyanazzal az olvasóval készült.)

A tesztet elvégezték háromféle ujjnyomolvasóval (egy optikai, egy kapacitív és egy termikus elven működővel).

A lapon a háromféle olvasóval mért ROC görbék és az olvasó típusok közötti összefüggést lehet összehasonlítani (felülről lefelé, vagy balról jobbra: optikai, kapacitív, termikus olvasó).

RECOWARE
Számítástechnikai Kutató-fejlesztő Kft.

 

 

 

 

Az ujjnyomolvasó típusa és a performancia (ROC háromféle olvasóval készített adatbázison)