RECOWARE Kft. http://www.recoware.hu

 

 

vissza a kezdőlapra

Oldaltérkép

Ujj és tenyérnyomat azonosítás

Az ujjnyomat- azonosítás objektumai

A hagyományos daktiloszkópiai szakvélemény

A számítógépes daktiloszkópia (AFIS)

Az ujjnyomolvasók működése

Az ujjnyomatazonosítás pontossága

Egy baklövés története

http://www.justice.gov/oig/special/s0601/PDF_list.htm
Végezetül egy kérdés: amint láttuk, a Bertillon rendszer totális csődjét jelentette a második Will Smith. Akkor ez a "Madrid error" hogyhogy nem rendítette meg az ujjnyomatazonosítást?

A Bertillon rendszer nem volt elég szelektív, a pontosságába vetett hit rendült meg. És a kapuban már ott várt az új trónkövetelő. Valamint valószínű, hogy a Bertillon-féle adatfelvételezés körülményes és hosszadalmas volta miatt a felhasználók inkább nyűgnek érezték az alkalmazását. Lehet, hogy meg sem siratták?

Az ujjnyomatazonosítás pontosságába vetett hit nem rendült meg. Mindössze néhány szakértő hibázhatott a hiányos rezsim utasítások miatt. És valószínű, hogy az ujjnyomatazonosítás annyira része már a bűnüldözésnek és a személyazonosításnak, hogy mindenkinek hiányozna.

http://www.justice.gov/oig/special/s0601/exec.pdf

http://www.justice.gov/oig/special/s0601/PDF_list.htm

RECOWARE
Számítástechnikai Kutató-fejlesztő Kft.

 

 

 

 

Egy baklövés története: a "MADRID ERROR"

Pontosan 2004 március 11-én történt: egy terrorista bombát robbantott, mely megölt 191 embert, és sokat megsebesített. A bűncselekmény helyszínén egy ujjnyomot rögzítettek a detonátorról, melyet az FBI több, mint 500 millió ujjat tartalmazó adatbázisában kerestek. A keresés eredményéül szolgáló kandidátuslistán szereplő személy ujjnyomatát 4 ujjnyomatszakértő is azonosította: Brandon Mayfield, Portlandból. Teljes határozottsággal és 100%-os bizonyossággal állították: a megegyező sajátosságok mennyisége elegendő az azonosság megállapításához. Mayfieldet letartóztatták, két hétig ült börtönben, míg kiderült: mind a négy szakértő hibázott.
A spanyol rendőrség két héttel később azonosította a valódi elkövetőt: Ouhnane Daoud algériai férfit.

Az eset nagy port kavart szakmai körökben: szerencsére nem az ujjnyomatazonosítás megbízhatósága és pontossága veszítette el a hitelét, hanem egy hibás azonosítási "szokás", szabályozatlan módszer került felszínre. Mi is történt?

Az FBI alaposan kivizsgálta az esetet anélkül, hogy elbagatellizálta volna: megállapításai súlyosak voltak a szabályozatlan szakértői munkára nézve, és új szabályozási rend bevezetését javasolta.

A nyom-nyomatpáron 10 sajátossági pont egyezősége volt megállapítható. (Emlékezzünk Lockhart 12 pontos szabályára!)
A bírósági gyakorlat az egyezőségre nem írja elő a 12 pont egyezőségének meglétét, az egyezés megállapítását a szakértő kimondhatja 10 pontra is, ha meg tudja győzni a bíróságot, esküdtszéket. Jelen esetben a szakértők a 10 Level#2 szintű sajátosság (minucia) mellett olyan Level#3 szintű sajátosságok egyezőségével pótolták a 2 pont hiányát, melynek ritkaságáról, egyediségéről, a populációban előforduló gyíakoriságáról csak a saját tapasztalatuk, szakmai múltjuk alapján volt fogalmuk. Hibáztak abban is, hogy a homályos és sötét részen olyan sajátosságokat véltek felfedezni, melyek nem is voltak ott.
Veszélyesen keveredett két dolog: a 12 pontos szabály sok millió ujjnyomat tudományos, matematikai, statisztikai vizsgálatán alapul, a szakértők szakmai múltja és tapasztalata legfeljebb pár tízezer nyom-nyomat vizsgálaton. És az "emlékezőtehetségükön".

Azt is megállapították, hogy az FBI szakértői elmulsztották a lehetőségét annak, hogy a hibájukat rendbehozzák: amikor a Sapnyol Rendőrség kijelentette, hogy a nyom nem azonos, akkor a szakértők kijelentették, hogy abszolút biztosak az azonosságban.
Azt is megállapították, hogy az első azonosítás idején a szakértők még semmit sem tudtak Mayfield-ről, tehát nem befolyásolhatta őket az a napvilágra került tény, hogy az ügyvéd iszlám vallású, iszlám szélsőségesekkel tart kapcsolatot, és egyáltalán: egy terrorcselekmény nyomát vizsgálják. Ugyanakkor a későbbiekben a szakvéleményükbe vetett bizonyosságukat megerősítették és megingathatatlanná tették ezek a tények.

 

 


Ezek alapján a következő javaslatot tették:

 

a vétlen nyomata
az elkövető nyomata
a helyszíni nyom