RECOWARE Kft. http://www.recoware.hu

vissza a kezdőlapra

Oldaltérkép

Ujj és tenyérnyomat azonosítás

Az ujjnyomat- azonosítás objektumai

A hagyományos daktiloszkópiai szakvélemény

A számítógépes daktiloszkópia (AFIS)

Az ujjnyomolvasók működése

Az ujjnyomatazonosítás pontossága

Egy baklövés története

Szövegdoboz: A DERMATOGLÍFIAI AZONOSÍTÁS MEGBÍZHATÓSÁGA  Tóth Gyögy, igazságügyi ujjnyomat szakértő    A dermatoglífiai struktúra egyediségének kritikus vizsgálata gyakorlati szempontból olyan azonosítás, amelyet helyszíni nyommal, vagy meghatározott nyomattal való összehasonlítással végeznek.
A bizonyíték helyszíni nyomot összehasonlítják az azonosítandó nyomatokkal, amelyet a nyilvántartásból emelnek ki, vagy amelyet meghatározott személytől vesznek. Azon alapelv, amely szerint két azonos nyomat, - tágabb értelmezésben két dermatoglífiai struktúra - szükségszerűen ugyanarról az ujjról, illetve bőrfelületről kell, hogy származzék, teljes megfigyelésen alapuló, bizonyítékként nem dokumentálható.

Nem áll módunkban dokumentálni olyan tényt sem, miszerint két ujjtól származó nyomatok sohasem azonosak. Még abban az esetben is, ha lehetőség volna arra, hogy minden ujjmintázatot összehasonlítsunk valamennyi egyéb jelenleg rendelkezésre álló ujjmintázattal, a kutató csak olyan eredményhez juthatna, amely a valaha létezett ujjaknak csupán egy kis töredékére és a még megszületendő emberek ujjainak kis számára épül.


Egy ilyen vizsgálat elvégzése azonban szükségtelen. Sok millió ujjnyomatot őriznek a nyilvántartásokban és sok ezer szakértő foglalkozik ezekkel. A részletek összehasonlítása szakadatlanul folyik és mindez ideig nem sikerült egyetlen olyan esetet sem tapasztalni, amelyben különböző dermatoglífiai részletek ismétlődtek volna. Alaposabb megfontolás céljából egypetéjű ikrek ujjnyomatait tanulmányozták behatóan, egyetlen ismétlődés észlelése nélkül. Az azonos genetikai tényezők hatásának ellenére az ikrek ujjnyomati jellegzetességei sohasem azonosak és legjobb esetben is csak erős strukturális és típusbeli hasonlóságot észlelhetünk. Az a tény, hogy még sohasem fordult elő egyetlen esetben sem, hogy két azonos ujjnyomatot találtak volna, amelyek különböző ujjaktól származtak, nem meglepő, ha tekintetbe vesszük a valószínűségi, vagy véletlen törvényszerűségeket.


A minituális jellegzetességek előfordulása specifikus helyeken legalábbis nagy részben folyamatok által alakulnak ki, amelyek véletlenszerű eredményeket vonnak maguk után. Ennek megfelelően a bőrlécek minituális jellegzetességeinek jelenléte és helye ugyanolyan matematikai megközelítéssel elemezhető, mint pl. a kockavetés és a pénzfeldobás eredményének valószínűsége. Határozottan kijelenthető, hogy még az öröklés okozta lehető legnagyobb determináció is elégtelen ahhoz, hogy ezeknek a részleteknek véletlenszerű létrejöttét ellensúlyozza.

Nyomós kérdés, hogy vajon lehetséges valaha is azonos eredményt valamely másik ujjon létrehozni. Erre a kérdésre az a gyakorlati válasz, hogy nem. Az ujjnyomati jellegzetességek aktuális frekvenciájának meghatározása csupán korlátolt keretek között lehetséges. Az ulnáris hurkok példáját felhasználva a következő megállapítások adódnak: az ulnáris hurkok igen gyakoriak, amit az is igazol, hogy a Scotland Yard nyilvántartásában 64 %-os az előfordulási arányszám.

Ha most figyelmen kívül hagyjuk az ulnáris huroknak eltérő gyakoriságát a különböző ujjakon, akkor az az 1/1,6 matematikai valószínűség áll fenn, hogy két különböző ujjról készített nyomat esetében mindkettő ulnáris hurok. Ha a példaként vett ulnáris hurok 11 bőrlécből áll és ezt most már jellegzetességként is számításba vesszük, a két jellegzetesség duplikációjának esélye jóval kisebb.

Ha továbbra is figyelmen kívül hagyjuk a különböző ujjak közötti eltéréseket, 1/19,5 esélye annak, hogy két tetszőlegesen kiválasztott ulnáris hurok esetében a bőrlécek száma 11. Ha a szokásos matematikai kifejezést alkalmazzuk úgy annak a valószínűsége, hogy két ujjnyomon a rajzolat, valamint a bőrlécek száma megegyezik: 1/1,6 x 1/19,5 = 1/31.


Nincs adatunk arra vonatkozólag, hogy milyen a minutiák valóságos gyakorisága. Balthazard és mások azt elemzik, hogy milyen esélye van annak, hogy két ujjnyomat duplikálódik abban az esetben, ha az egyedi részlet ismétlési valószínűsége 1 / 4. Ez a szám az összetalálkozás és egybeesés valószínűségét eltúlozza. Wertworth és Wilder arra mutatnak rá, hogy a reális valószínűség megközelíti az 1/50-et, sőt az 1/100-ot. Mind az esély eltúlzását, mind pedig annak túl alacsony érték által való minimalizálási lehetőségét elkerülendő az 1/50 érték használata indokolt.


Ha egy 25 jellegzetesség-elemből álló struktúra duplikálható volna a véletlen folytán egy másik mintázatban, akkor ez megfelel azon esély matematikai kifejezésének, amely szerint bizonyos részletek teljes sorozatának duplikálása megegyezik azzal, hogy 25 pénzdarabot úgy dobunk 25 négyzetbe, hogy valamennyi fejjel felfelé abba a négyszögbe essék, amelynek betűjét maga is viseli.

Ennek esélye:

1 : 2 980 232 238 769 531 250 000 000 000 000 000 000 000 000

Az előfordulási esély olyan csekély, hogy gyakorlati szempontból teljesen el is hanyagolható. Az előző gondolatmenetet követve megállapítható, hogy egy 25 minutiás specifikus dermatoglífia struktúrában az eredmény máris adva van.

Valamennyi finomabb minőségi jellegzetesség figyelembe vételével nem meglepő, hogy lehetőség van az azonosításra már abban az esetben is, ha csupán a nyomatok egyes részletei állnak rendelkezésre, azaz töredékes helyszíni nyomok esetében is. Szaktekintélyek véleménye szerint 10, 12 megfeleltetett azonossági pont egyezése és természetesen a részletek közötti eltérések hiánya megfellebbezhetetlen bizonyítéka az azonosságnak. Vannak, akik még tovább is mennek ebben az okfejtésben, és azt hangoztatják, hogy bizonyos esetekben 8, vagy 6 részletre vonatkozó megfeleltetés már elég ahhoz, hogy az azonosságot megalapozza.

RECOWARE
Számítástechnikai Kutató-fejlesztő Kft.

 

 

 

 

Az ujjnyomatazonosítás pontossága